Medezeggenschap (MR)

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is een school verplicht om een MR instellen. Maar bij Twickel zien we het hebben van een MR zeker niet als een moetje. Een goed functionerende MR is belangrijk en kan samen met de Ouderraad (de OR) een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Wat doet een MR?

De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, nieuwbouw en sponsoring.

MR Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Dat doen we altijd op maandagavond vanaf 19:00. De volgende vergaderingen staan nog gepland voor schooljaar 22/23.

  • 12 september 2022
  • 31 oktober 2022
  • 16 januari 2023
  • 27 maart 2023
  • 8 mei 2023
  • 19 juni 2023

Meest recente notulen

Notulen februari 2024

Notulen 8 mei 2023

Notulen 27 maart 2023

Notulen 16 januari 2023

Notulen 31 oktober 2023

Notulen-MR-12-09-2022

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wil je als toehoorder aansluiten? Laat het ons dan even weten. Je kunt ons mailen op: mr@obstwickel.eu

Contact met de MR

Om de ouderbelangen goed te kunnen behartigen is contact met de ouders cruciaal. Heb je vragen, opmerkingen of input? Mail ons dan: mr@obstwickel.eu.


De MR van Twickel

Een MR bestaat uit een afvaardiging van personeel en ouders. De MR van Twickel heeft zes gekozen leden. 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR leden vind je hieronder.

Thersa Boelhouwer (ouder)

Ik ben Thersa, getrouwd met Rob en moeder van Alyssa (groep 5a) en Jaylen (groep 1/2a). Ik ben werkzaam als Projectmanager op het hoofdkantoor van Maandag, detacheerder in de overheid, onderwijs en zorg. Ik ben een echte planner die goed het overzicht weet te behouden en altijd bezig is met procesmatig en zo efficiënt mogelijk werken. Door goed samenwerken, mijn probleemoplossend vermogen en het creëren van gemeenschappelijk draagvlak zorg ik ervoor dat ik goed kan omgaan met veranderingen en complexe situaties. Daarnaast ben ik communicatief vaardig (afgestudeerd Communicatiewetenschap) en heb ik een achtergrond in HR waardoor ik beleidsmatig goed onderlegd ben. 

Jamal El Harchaoui (ouder)

Ik ben de vader van Bilal (9 jaar – groep 6), Oubaidah (8 jaar – groep 5), Ahmed (9 jaar – groep 4) en Amina ( 1 jaar). Coördinator en pensioenspecialist bij een verzekeraar. Lid van de MR.  Verder ben ik coach bij SV Hoofddorp. Ik ben graag betrokken bij de activiteiten waar de kinderen aan deelnemen en wil ook mijn bijdrage leveren aan de school. Verder denk ik graag mee over hoe we de school nog succesvoller kunnen maken. Ik ben een integer, enthousiast en een doelmatig iemand. Daarnaast ben ik leergierig en voortdurend op zoek naar oplossingen en verbeteringen.

Laura Barens (ouder – voorzitter)

Ik ben moeder van Senna (13 jaar -ex Twickel, nu naar de middelbare school) en Lenny (11 jaar – groep 8). Ik wil als ouder graag een bijdrage leveren aan het onderwijs dat mijn kinderen genieten. Daarnaast heb ik met mijn ‘zakelijke bril op’ altijd met veel interesse gekeken naar het besturen van een school. Ik ben als zelfstandig ondernemer dagelijks actief betrokken bij het strategisch en marketing technisch opbouwen van bedrijven. Met die kennis en ervaring help ik Twickel ook graag verder. Als mens ben ik betrokken, eerlijk, duidelijk en daadkrachtig. 

Arianne Zandbergen – Leerkracht groep 8HB

Leerkracht groep 8HB

Klara Marquez (leerkracht & ouder)

Sinds 2002 ben ik werkzaam op OBS Twickel. Ik geef voornamelijk les in de middenbouw. Dit jaar ben ik de leerkracht voor groep 5. Dat ik een bijdrage kan leveren in het bijbrengen van kennis en persoonlijke groei in het leven van een kind, maakt dat ik al zoveel jaren met plezier voor de klas sta. Naast leerkracht ben ik ook moeder van Marc (12 jaar – middelbare school en Quin (9 jaar – groep 7). Doordat ik met een dubbele pet in de MR zit, kan ik zowel als leerkracht, maar ook als ouder mijn visie en mening geven. Ik ben behulpzaam, meelevend en denk oplossingsgericht.

Rachel van Veen (leerkracht)

Sinds 2018 ben ik werkzaam op Twickel. Dit jaar ben ik de leerkracht voor groep 6. De afgelopen jaren heb ik in meerdere jaargroepen lesgegeven, maar vooral in groep 4. Naast de pabo heb ik ook pedagogische wetenschappen gestudeerd, de kennis die ik tijdens deze studies heb opgedaan wil ik graag inzetten binnen Twickel. Ik wil mijzelf als leerkracht ontwikkelen binnen de klas, maar ook schoolbreed buiten de klas. Als persoon ben ik rustig, geduldig en behulpzaam.